ปลาทูน่า : ทางออก

ปัญหาจากอุตสาหกรรมปลาทูน่านั้นมีหนทางแก้ไขได้ โดยการแก้ปัญหานั้นหมายถึง การประมงที่มีความเป็นธรรม และความยั่งยืน แต่จำต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานจากแนวทางที่เป็นอยู่

- - -

ปลาทูน่า : ทางออก

ปัญหาจากอุตสาหกรรมปลาทูน่านั้นมีหนทางแก้ไขได้ โดยการแก้ปัญหานั้นหมายถึง การประมงที่มีความเป็นธรรม และความยั่งยืน แต่จำต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานจากแนวทางที่เป็นอยู่

ส่วนหนึ่งของทางออกคือ การลดจำนวนการจับทูน่า เพื่อทำให้จำนวนประชากรทูน่าสามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งจะสำเร็จได้ก็เมื่อมีการลดจำนวนเรือประมงลง โดยเริ่มจากเรือประมงที่ใช้เครื่องมือทำลายล้างมากที่สุดก่อน  

อีกส่วนหนึ่งของทางออกคือ การยุติการทำประมงแบบทำลายล้าง  

การกำหนดโซนนิ่งหรือเขตปลอดการทำประมงปลาทูน่า เช่น พื้นที่คุ้มครองธรรมชาติทางทะเลนั้น เป็นภาพกว้างที่ต้องดำเนินการ การทำเครือข่าย “ปลอดการทำประมง” (ลิงค์ไป งานของกรีนพีซด้านพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติทางทะเล ) เพื่อกำหนดพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติทางทะเลให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่มหาสมุทรจะทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลได้มีโอกาสฟื้นตัว  

อุตสาหกรรมปลาทูน่าที่ดีหมายถึงการสนับสนุนวิธีการทำประมงที่เหมาะสม การใช้คันสายเบ็ด รอก และปลอดจากการใช้อวนล้อมและเครื่องมือล่อปลา จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน

นั่นหมายถึงการคืนสิทธิให้กับชุมชนริมชายฝั่งในการบริหารจัดการการทำประมง ข้อมูลรูปแบบการบริหารจัดการเช่นนี้ในแปซิฟิกดูได้ที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงทูน่า

ยังมีประเด็นเรื่องการทารุณกรรมต่อแรงงานบนเรือประมงปลาทูน่า ซึ่งควรจะต้องสร้างความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบควบคุม บังคับใช้กฏหมายและข้อบังคับต่อการกระทำทารุณต่อแรงงานและการใช้แรงงานทาสในทะเล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อุตสาหกรรมปลาทูน่าจำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงาน ในบางกรณีหมายถึงการช่วยชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ หน้า 4 ของเอกสารนี้แสดงข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับผู้บริโภคเช่นเรา ร่วมกันไม่บริโภคปลาทูน่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ที่ขายตามร้านอาหารหรือซูเปอร์มาเก็ต ถ้าคุณเห็นทูน่ากระป๋องหรือในเมนู ให้ถามว่ามีแหล่งที่มาจากไหนและจับมาอย่างไร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันถูกจับมาอย่างถูกต้องหรือเปล่า ก็ไม่ควรซื้อ   

ผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้ร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถผลักดันให้มีปลาทูน่าที่มาจากการประมงที่ถูกต้องวางขายให้เห็นในท้องตลาดและในเมนูอาหาร

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น เทสโก้ ค๊อสโค เซฟเวย์ และโคลส์ ได้ให้คำมั่นที่จะนำปลาทูน่าจากการประมงที่อย่างยั่งยืนและถูกต้องมาขาย และบริษัทแบรนด์ปลาทูน่าชั้นนำ เช่น ปริ๊นส์ และจอห์นเวสต์ ของอังกฤษให้คำมั่นว่าจะใช้ปลาทูน่าที่มาจากการจับแบบคันเบ็ด และปลอดจากการใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลา (FAD) ภายในปี 2559 และภายในสิ้นปี 2559 ซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำของอังกฤษทั้งหมดรวมถึงแบรนด์ทูน่าก็จะขายปลาทูน่าที่มาจากการจับแบบคันเบ็ด (pole and line) และปลอดจากการใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลา และยี่ห้อจอห์นเวสต์ ออสเตรเลียจะบรรลุการปฏิบัติดังกล่าวได้ภายใน 2558 นี้

และภายในสิ้นปี  2559 ทูน่ากระป๋องในตลาดทั้งประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นปลาทูน่าที่มาจากการจับแบบคันเบ็ด และปลอดจากการใช้อวนล้อมและเครื่องมือล่อปลา  

กรีนพีซได้จัดทำคู่มือจัดอันดับปลาทูน่ากระป๋องอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริโภค คู่มือจัดอันดับนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าแบรนด์ใดที่ผู้บริโภคควรสนับสนุน