ความโลภ : ปัญหาในอุตสาหกรรมประมงทูน่า

ถ้าจะให้สรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปลาทูน่าในหนึ่งคำ คำนั้นคือ “ความโลภ”

- - -

ความโลภ : ปัญหาในอุตสาหกรรมประมงทูน่า

ถ้าจะให้สรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปลาทูน่าในหนึ่งคำ คำนั้นคือ “ความโลภ”

ปลาทูน่าเปรียบคล้ายๆกับน้ำมันในอุตสาหกรรมการประมง ปลาทูน่าหมายถึงเงินมหาศาลและทั่วโลกมีปริมาณความต้องการสูง ดังนั้นจึงอยู่ในภาวะกดดันและประชากรของปลาทูน่าบางแห่งได้หมดไป  เหตุเหล่านี้ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ของโลกต่างมีความลำบากมากขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรปลาทูน่า ที่คงเหลือมีอยู่ไม่มาก

สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการแย่งชิงทรัพยากรในท้องทะเล และซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในมหาสมุทร

เราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ข้างล่างนี้ โดยมีตั้งแต่การประมงเกินขนาดไปถึงแรงงานทาส