แรงงานทาส

คุณคิดอย่างไรถ้ารู้ว่าปลาทูน่าที่กำลังทานอยู่มาจากการใช้แรงงานทาส? เรื่องนี้ดูเหมือนไม่จริงใช่ใหม? มันอาจดูไม่น่าเชื่อ แต่มันคือเรื่องจริงทั้งหมด สภาพการทำงานบนเรือประมงเป็นหนึ่งในสภาวะการทำงานที่แย่ที่สุดของการทำงานในโลกก็ว่าได้ ซึ่งรวมถึงเรือประมงปลาทูน่า

- - -

แรงงานทาส

คุณคิดอย่างไรถ้ารู้ว่าปลาทูน่าที่กำลังทานอยู่มาจากการใช้แรงงานทาส? เรื่องนี้ดูเหมือนไม่จริงใช่ใหม? มันอาจดูไม่น่าเชื่อ แต่มันคือเรื่องจริงทั้งหมด

สภาพการทำงานบนเรือประมงเป็นหนึ่งในสภาวะการทำงานที่แย่ที่สุดของการทำงานในโลกก็ว่าได้ ซึ่งรวมถึงเรือประมงปลาทูน่า

ในผืนน้ำมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ การทำงานบนเรือประมงอาจยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งนำไปสู่สารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานบนเรือประมง ซึ่งมีตั้งแต่การถูกจ้างงานด้วยค่าจ้างที่น้อยนิด ขาดแคลนอาหาร น้ำสะอาดและสุขอนามัย ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การทำงานเกินเวลา การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และแม้แต่การฆาตกรรมในทะเล นี่คือสถาการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นต่อแรงงานในอุตสาหกรรมนี้

ความทุกข์ยากของแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกปกปิด และไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีหรือขอความช่วยเหลือ ในบางครั้งพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานอยู่ในทะเลเป็นเดือนหรืออาจเป็นแรมปีในแต่ละครั้ง

ผู้ประกอบการเรือประมงที่ไม่ให้ความสำคัญต่อกฏหมายแรงงานมีแนวโน้มที่จะไม่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและกฏข้อบังคับด้านการจัดการการทำประมงเช่นเดียวกัน

รูปภาพนี้แสดงถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายต่อทั้งแรงงานและมหาสมุทรของเรา

เราจะจัดการอย่างไร รายงานฉบับนี้นำเสนอหนทางแก้ไข 

โดยมีรายการแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการใช้แรงงานในทะเล

สำหรับผู้บริโภคปลาทูน่า มีหลายสิ่งที่คุณสามารถช่วยเหลือได้ เช่น คู่มือกรีนพีซในการจัดอันดับปลาทูน่ากระป๋อง เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาทูน่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส 

สำหรับผู้บริโภคปลาทูน่า มีหลายสิ่งที่คุณสามารถช่วยเหลือได้ เช่น คู่มือกรีนพีซในการจัดอันดับปลาทูน่ากระป๋อง เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาทูน่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส