การทำประมงผิดกฏหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงปลาจากชุมชนชายฝั่งทะเล การรายงานเท็จในการจับปลา และการทำประมงในน่านน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทอุตสาหกรรมปลาทูน่าขนาดใหญ่หลายแห่งก็ล้วนฝ่าฝืนกฏหมายและข้อตกลงสากลดังกล่าว

- - -

การทำประมงผิดกฏหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงปลาจากชุมชนชายฝั่งทะเล การรายงานเท็จในการจับปลา และการทำประมงในน่านน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทอุตสาหกรรมปลาทูน่าขนาดใหญ่หลายแห่งก็ล้วนฝ่าฝืนกฏหมายและข้อตกลงสากลดังกล่าว

บางบริษัทมีส่วนร่วมในการทำประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) หรือประมงเถื่อน การดำเนินการเหล่านี้เป็นการกระทำของอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์มูลค่าหมื่นล้านเหรียญที่เรียกว่าเป็นการปล้นทรัพยากรของชุมชนริมชายฝั่งและธุรกิจประมงที่ถูกกฏหมายให้หมดตัว และรวมถึงการทำลายปลาในมหาสมุทรให้หมดไป [1] , [2]

บ่อยครั้งที่มีเรือประมงเติมเชื้อเพลิง เสบียง และขนถ่ายปลาไปยังเรืออื่นกลางทะเล เพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบ และไม่ต้องเทียบเรือกลับเข้าฝั่ง

ส่วนใหญ่จะเลือกสถานที่ที่ไม่ค่อยมีอำนาจทางการเมืองหรือทางการเงินที่จะต่อสู้ ตั้งแต่ฝั่งแปซิฟิกถึงแอฟริกาตะวันตก บริษัทเหล่านี้นำกองเรือมาและนำปลาทูน่ากลับไป และขายได้ในมูลค่านับล้านเหรียญ ซึ่งรายได้เหล่านี้มาจากทรัพยากรที่ชุมชนริมชายฝั่งควรที่จะเป็นผู้ได้รับหรือแบ่งปัน

แต่พวกเขาถูกตัดออกจากกระบวนการและบางครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถหาปลาในน่านน้ำของตนได้อีกต่อไปเพราะระบบนิเวศได้ถูกทำลายไปแล้ว

ปลาที่ถูกจับพลอยได้เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่จากการทำประมงเถื่อน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ดำเนินการนอกรัศมีเรดาห์ พวกเขาจึงสามารถเล็ดรอดไปได้และใช้เทคนิคทำประมงที่ทำลายชีวิตของมหาสมุทร คุณจะไม่สามารถพบกับคนที่จะสนใจกับชะตากรรมของทูน่าในระยะยาวได้เลย

ค้นหาวิธีการหลีกเลี่ยงซื้อปลาทูน่าที่มาจากประมงผิดกฏหมายได้โดยคู่มือซื้อปลาทูน่า 


[1] http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/blog/real-pirates-plunder-and-steal/blog/47062/
[2] http://www.nmfs.noaa.gov/ole/newsroom/stories/13/04_090413_purse_seine_fad_case.html