งานของกรีนพีซ

กรีนพีซทำงานอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีในการปกป้องปลาทูน่าและเพื่อให้ทรัพยากรในทะเลมีเพียงพอต่อการบริโภคในระยะยาว 

เราเดินทางสู่ทะเลลึกเพื่อที่จะเปิดโปงการทำประมงผิดกฏหมายและการทำประมงแบบทำลายล้าง และทำงานร่วมกับชุมชนริมชายฝั่งทะเลของแอฟริกา ยุโรป เอเชีย และแปซิฟิก เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงการทำประมงเกินขนาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นบ้าน และจัดทำคู่มือปลาทูน่าสำหรับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้เรื่องราวที่ถูกปกปิดอยู่ในกระป๋องและสามารถที่จะสนับสนุนผลักดันให้แต่ละผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

กรีนพีซทำงานกับผู้บริโภคเพื่อกดดันผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องขนาดใหญ่และผู้ค้าปลีกให้เปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบ ผลที่ปรากฏออกมาแล้วคือเราเริ่มเห็นปลาทูน่าที่จับอย่างถูกวิธีอยู่ในชั้นวางขายสินค้า คาดว่าภายในปลายปี 2559 นี้ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและแบรนด์ปลาทน่ากระป๋องในอังกฤษจะต้องใช้วัตถุดิบปลาทูน่าที่จับโดยวิธีตกเบ็ดและขอเกี่ยว  ไม่ใช้วิธีทำลายล้าง เช่น อุปกรณ์ประเภทเครื่องมือล่อปลาและอวนล้อมจับ รวมถึงในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่ตลาดปลาทูน่ากระป๋องต้องมาจากปลาทูน่าที่มาจากตกเบ็ดสายและขอเกี่ยว รอก เบ็ดมือ และปลอดจากเครื่องมือล่อปลาและอวนล้อมจับเช่นกัน  

งานรณรงค์การประมงปลาทูน่าของกรีนพีซมุ่งเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของวิธีการประมงปลาทูน่าที่ทำลายล้างให้ถูกต้อง  เพื่อเราจะสามารถบริโภคปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแต่การพูดว่า “ไม่”  กรีนพีซบอกว่า “เราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ให้มีปลาทูน่าในทะเล และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมปลาทูน่ามีความยั่งยืนและเป็นธรรมสืบเนื่องต่อไปในอนาคต”

ไปที่หน้ากรีนพีซสากลเกี่ยวกับงานรณรงค์การประมงปลาทูน่าที่กรีนพีซได้ทำที่ผ่านมา