การขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล

ลองจินตนาการว่า หากคุณมีเรือประมงที่เต็มไปด้วยปลาที่จับมาอย่างผิดกฏหมาย และอาจมีการใช้แรงงานทาสในการประมง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการกลับเข้าท่าเรือ ที่จะต้องรายงานการจับปลาและปล่อยให้ลูกเรือเดินทางขึ้นฝั่งได้ ใช่หรือไม่

นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของเรา

ในการที่จะแอบซ่อนปลาและสินค้าประมงที่จับมาอย่างอย่างผิดกฏหมายและอยู่ในทะเลให้นานที่สุด ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์จึงขนถ่ายปลาที่จับมาได้ผ่านไปยังเรือบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงการเติมสะเบียงและน้ำมันกลางทะเล เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าฝั่งเพื่อรายงานและตรวจสอบ

การทำดังกล่าวเรียกว่าวิธีขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล และแม้ว่าเรือบรรทุกรับขนถ่ายจะถูกกฏหมาย แต่การกระทำเหล่านี้ทั้งหมดคือขบวนการผิดกฏหมายและขาดจริยธรรมในอุตสาหกรรมปลาทูน่า

การขนถ่ายกลางทะเลจะทำให้เราไม่สามารถรู้ถึงแหล่งที่มาของปลาทูน่าที่ถูกจับ รวมถึงการจับและผู้จับ และเมื่อห่วงโซ่อุปทานมีความคลุมเครือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลาทูน่าที่นำมาขายนั้นดีหรือไม่

รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการประมงปลาทูน่าที่มาจากการขนถ่ายกลางทะเล และสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงที่ทำถูกต้องได้ที่ คู่มือปลาทูน่า