ผลกระทบต่อผู้คนและชุมชน

ลองจินตนการการดูว่าถ้าครอบครัวของคุณต้องพึ่งพาแหล่งอาหารในการยังชีพมาตลอดทุกรุ่นต่อรุ่น และอยู่ดีๆ ก็มีบริษัทขนาดใหญ่โผล่มาและเริ่มทำลายแหล่งอาหารดังกล่าว

เหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงในชุมชนริมชายฝั่งทั่วโลก

เช่นในแปซิฟิก ที่ปัจจุบันเป็นแหล่งทูน่าที่เหลืออยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งสุดท้ายของโลก จึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดบริษัทประมงพาณิชย์ต่างชาติให้เข้ามา โดยมีกองเรือขนาดใหญ่เข้ามาทำลายล้างทรัพยากรและประมงพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณทูน่าในแปซิฟิกเริ่มลดลง บางชนิดเริ่มสูญพันธุ์ ผู้คนท้องถิ่นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และบางกรณีผู้คนท้องถิ่นเริ่มต้องพึ่งพาอาหารนำเข้าที่ไม่ดีต่อสุขภาพในการประทังชีวิต

เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ของโลก ที่การทำประมงทูน่าโดยเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่จากประเทศอุตสาหกรรมร่ำรวยที่ไม่สนต่อความรับผิดชอบต่อแหล่งอาหารท้องถิ่น อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน

อย่างไรก็ตามบริษัททูน่าบางแห่งได้เริ่มที่จะทำงานร่วมกับและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ข้อมูลว่าแบรนด์ทูน่าใดที่ควรค่าต่อการซื้อ ดูได้ที่ คู่มือจัดอันดับทูน่ากระป๋อง